Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Grafológia

Slovo gréckeho pôvodu sa sklada z grafo (písmo) a logos (veda) slov, čo znamená čo znamená vedu zaoberajúcou sa písmom. Predmetom grafológie je nielen rukopis, ale všetky druhy grafického znázornenia (kreslenie, čmáranie, etc.) ktoré, sú vytvorené rukami človeka.

Grafológovia a rôzne grafologické školy sa často líšia v mnohých smeroch. Na druhej strane, sa ale zhodujú v analyzovaní a spojitosti medzi osobnosťou a písmom.

História grafológie

Súvislosť  medzi rukopisom a osobnosťou predpovedali aj  staroveký myslitelia napríklad – Aristoteles. Nakoľko sa gramotnosť začala zvyšovať len od 15. storočia  aj štúdiumu rukopisu sa začali vo väčšej miere venovať a kládli väčšiu pozornosť až od tejto doby.


Prvá kniha, ktorá sa zaoberala analýzou rukopisu  je  dielom Prosper Aldorisiusa pod názvom  "Idengraphicus nuntius"  z roku 1611, kde predpokladá  vzťah medzi rukopisom a temperamentom. Jeden z najznámejších postáv v histórii grafológie je francúz Abbe Jean Hippolyte Michon, ktorí je považovaný otcom grafológie. Samotné pomenovanie sa viaže k jeho menu.

Predmet grafológie

Grafológia skúma vlastnosti jednotlivých rukopisov, analyzuje a prináša závery skúmaných osobností. Grafológovia skúmajú okrem iného aj veľkosti písmena, pomer poľa ako na celok, miesto, smer pohybu autora, otáčky, krútiaci moment, atď ..

Rukopis môže poskytnúť informácie o zmýšlaní, pocitoch v nás a k ostatným ľuďom. Navyše odhaľuje nakoľko dodržujeme pravidlá, nakoľko sme spoločenský atď.
Grafológia sa zaoberajú  nielen písmom, ale aj  kreslením, čmáraním  všetkým čo je vytvorené ľudskou rukou. Kresba rovnako ako písanie a myseľ je nevedomý výstup, ktorý  môže ukázať obraz o nás, o našom zmýšlaní.

Využitie grafológie

Grafológia môže fungovať ako pomocná veda pre iné odbory,napr. pre psychológiu.. Používa sa okrem iného aj pre vytvorenie všeobecného obrazu osobnosti, výber pracovníkov, ale aj  pri voľbe povolania.

Dnes mnohí považujú grafológiu, za pseudo vedu, nakoľko výskumi nie sú vedecky podložené, dokonca niektoré  medzinárodné  výskumi  ukazujú , že grafológia je nevhodná  pre určovanie  osobnosti . Avšak aj napriek tomuto v Maďarsku na jeseň roku 2003 prvý vo svete uznali grafológiu, ako profesiu.
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Kiara
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Pepik
Linka: