Ľudské vedomie sa dvíha... čo to pre nás znamená? | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Ľudské vedomie sa dvíha... čo to pre nás znamená?

Ľudské vedomie sa kvantovým skokom posúva do územia predtým neznámeho. To, čo sa začalo niekoľkými svätými, sa prebúdza v srdciach a mysliach miliónov ľudí po celej planéte. Ľudská evolúcia prechádza veľmi závažným posunom a dôkaz je viditeľný voľným okom. Tento posun zapríčiňuje, že tisícročia staré viery a spoločenské štruktúry sa musia preskúmať, ako ešte nikdy predtým. Snáď úplne prvýkrát v histórii...

Zjednocovanie vedomia

To, čo sa v súčasnosti okolo nás rozpadá, je plodom pomýleného myslenia ľudstva a zároveň planéty ničenej zastaraným a neudržateľným systémom viery. Väčšina ľudského utrpenia je vytvorená samotným človekom a je dôsledkom  nevedomosti a prirodzeného obmedzenia. Ide o vieru, podľa ktorej sme oddelení jeden od druhého, od nášho prostredia, alebo dokonca od Boha. Oddelenosť však nie je skutočná, je to clona, ktorá zatemňuje pravdu. Keď vykonáme evolučný skok z oddelenosti do vedomia jednoty, tak zistíme, že tu sa ľudské utrpenie končí.

vedomie

Keď sa odkryje clona, tak sa prebudíme...

Najväčším príbehom tisícročia je skutočnosť, že milióny ľudí sa prebúdzajú k uvedomeniu si toho, že všetok život je neodvolateľne poprepájaný ako Jeden celok a vždy to tak bolo. Väčšina ľudstva bola až doposiaľ príliš nevyvinutá na to, aby si to už „uvedomila“ a pochopila, o čo ide. To, čo zjednocuje nás a všetok Vesmír, všetko Stvorenie, je obsiahnuté v samotnom vzduchu, ktorý dýchame. Všetkým prenikajúca odpoveď na hádanku záhady Života je skrytá v záhadne doznievajúcej otázke – tej, ktorá je na priam dosah ruky. Ak veríte vo vyššiu moc alebo riadiacu silu, a dokonca, aj keď v ňu neveríte – keď sa prebudíte, budete zasiahnutí uvedomením si toho, že sila, ktorá poháňa a viaže celý Vesmír, nie je vonkajšou inteligenciou. To, čo kozmológovia, vedci ani cirkevní hodnostári  ešte nepochopili, je to, že tvorivá sila, ktorá nás zjednocuje je samotné Stvorenie, samotný Vesmír. Neexistuje žiadna oddelenosť.

Pochopením Boha uzdravíme seba aj planétu. 

Šokujúce je, že veda a náboženstvo nie sú vo navzájom v protiklade. Sú takpovediac interpretáciou ľavej a pravej hemisféry mozgu. Spájanie rúk spôsobom, ktorý bol úplne zabudnutý, sa temnota stáva svetlom. Zo strachu sa stáva láska. Súťaženie sa mení na spoluprácu, a tak sa nedostatok stáva hojnosťou. Bezcennosť sa stáva hodnotou, čím ukončuje rasizmus, genocídu a otroctvo. Naša planéta sa uzdravuje... Osobný pokoj a mier na Zemi závisí na novom, viac vyvinutom pochopení Boha.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Wendy Axon
Linka:
 
Kiara
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka: