Pravdy, ktoré by sme mali všetci vedieť... | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Pravdy, ktoré by sme mali všetci vedieť...

Naša viera a presvedčenie odzrkadľuje to, ako žijeme. Ak sa ľudia nezamýšľajú nad určitými pravdami, ktoré riadia ich osudy, žijú nevedome a tak ich život aj vyzerá. Čudujú sa, prečo sa im dejú určité veci a nechápu súvislosti, ktoré sú priamo úmerné kvalite ich života. Takže, ak chceme žiť uvedomelo a naplno, mali by sme pochopiť tieto pravdy:

Prvá pravda – Sme energia vedomia

To, že sme ľudské bytosti s duchovnou skúsenosťou, je ilúzia. Je to presne naopak – sme duchovné bytosti, ktoré sa zdokonaľujú ľudskou skúsenosťou. Naše fyzické telo nie sme my, sme energia vedomia v dočasnom fyzickom svete. Asi to nedokážeme celkom dobre pochopiť, ale to nás nemusí trápiť. Dôležité je, že nepovyšujeme fyzické telo nad telo duchovné, hoci sa o svoju telesnú schránku staráme, a to je správne, lebo je to chrám našej duše.

Pravdy, ktoré by sme mali všetci vedieť...

Druhá pravda – Naše duše nikdy nezomrú

Žiadna energia nemôže byť zničená, ani inak zaniknúť. Môže byť zmenená iba z jednej formy na druhú. Vďaka Albertovi Einsteinovi a kvantovej teórii relativity by sme už konečne mali pochopiť, že v skutočnosti nemôžeme nikdy zomrieť. Dokonca ani fyzická smrť sa nedeje okamžite, aj telo zomiera pomaly, postupne... duša sa odpútava od svojej fyzickej schránky a nastupuje novú púť na svojej duchovnej ceste. Nezaniká, iba sa mení v inú formu energie.

Tretia pravda – Všetko vibruje na určitej frekvencii

Všade okolo nás je hmota, ktorá vibruje na istej frekvencii a väčšiu časť nevidíme, lebo nie sme schopní tieto frekvencie vnímať, hoci sú tu a žijeme s nimi. Sú to vibračné frekvencie, ktoré nie sme schopní vnímať svojimi zmyslami. Aj každý človek vibruje na určitej frekvencii, ktorú síce nevidíme, ale vnímame ju pocitovo. S ľuďmi, ktorí vibrujú na rovnakej frekvencii ako my, sa cítime príjemne, a s tými, ktorí vibrujú na iných frekvenciách si nerozumieme a intuitívne od nich bočíme. Čím vibrujeme na vyšších vibráciách, tým sme duchovnejší, šťastnejší, láskavejší, vyrovnanejší. Nízke vibrácie nás vťahujú do smútku, zloby, nenávisti, závisti...

Štvrtá pravda – Naše myšlienky vytvárajú realitu

Mali by sme si uvedomiť, že každý človek je produktom svojich myšlienok, že sám si vytvára realitu, v ktorej žije. A kolektívna sila myšlienok vytvára to, v čom žije naše okolie -  rodina, mesto, štát... za všetko si teda môžeme sami. Všetko, čo vnímame vo fyzickom svete, má svoj pôvod v neviditeľnom, vnútornom svete našich myšlienok a presvedčení. Ak si chcete vytvoriť lepšie podmienky, lepší osud, mali by ste sa naučiť, ako ovládať svoje myšlienky, ako sa stať ich pánom, nie sluhom. Hlavne vtedy, keď vás ovládnu negatívne myšlienky strachu, starostí, trápení... lebo práve vtedy zhmotňujete to, čo vlastne nechcete a priťahujete si to k sebe. Ovládaním svojich myšlienok budete môcť do svojho života priťahovať veci, ktoré skutočne chcete.

Sprac: - Olianna -

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Jana Sofia
Linka: