Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Reč rúk - diagnóza zdravia podľa čiar na dlani

Na hlavné čiary na našej ruke pozeráme ako na rieky, ktorými pretekajú jemné éterové prúdy našej sily. Z tvaru čiar na povrchu kože môžeme vidieť ako sa tieto sily uplatňujú a využívajú. Na niektorých čiarach môžeme vidieť jemný zlom, krížik, ostrovček alebo hviezdičku. Z týchto znakov sa dajú usudzovať rôzne genetické zaťaženia. U všetkých čiar platí, že ak nájdeme mriežku na danej čiare môžeme usudzovať na zlé hospodárenie a mrhanie s energiou i zdravím..

Čiara života

Čiara života poukazuje na množstvo jemnosti, ktoré sú zachytené len na nej. Každá iná čiara môže byť môže byť prerušená, zlomená a nemusí to nič znamenať, okrem čiary života.
Slabá čiara života poukazuje na slabú životnú silu. Ak je čiara slabá vo svojom začiatku, poukazuje na to, že životná sila v detstve, či mladosti nebola dostatočné stabilná. Mriežka na jej začiatku hovorí o slabej konštitúcii a labilite. Ak sú znaky mriežky viditeľné i ďalej, tak slabá konštitúcia a labilita zotrváva i naďalej. Napríklad u stredne veľkej dlane jeden milimeter zodpovedá presne jednému roku. Bledá čiara života upozorňuje na chudokrvnosť.
Modrasté sfarbenie čiary života poukazuje na poruchy  krvného  obehu. Žltá farba na začiatku čiary života v dĺžke cca 20 milimetrov sa niekedy vyskytuje pri akútnej kvapavke. Ostrovy a reťazovitá čiara života hovorí o poruchách a slabom zdraví v príslušnej fáze života. Dlhá  čiara života nemusí znamenať dlhý život, tak ako krátka čiara života nehovorí o skorej smrti. Je potrebne si uvedomiť, že čiara života vypovedá o vitalite života.
Rozvetvenie čiary života v spodnej  štvrtine znamená náhlu stratu životných síl, všeobecnú slabosť. Ak je rozvetvenie čiary života na jej konci do mnohých drobných čiarok je tu možnosť náhleho zlyhania pohybového systému. Červený bod na čiare života znamená vážne zranenie. Tmavý bod na čiare života znamená horúčkovité onemocnenia v príslušnom období života. Krížik alebo hviezdička na čiare značí ohrozenie života v danom období. Ak je krúžok na čiare života je ohrozený zrak /ľavá dlaň – ľavé oko, pravá dlaň – pravé oko/.

Reč rúk - diagnóza zdravia podľa čiar na dlani

Strovček na začiatku čiary života značí slabú vitalitu v mladosti, následkom dedičných daností. Ak je čiara života na svojom začiatku jemná, prerušená alebo reťazovitá znamená slabšie zdravie v detstve, nedostatočnú imunitu. Ostrovček, alebo malý trojuholník v poslednej štvrtine čiary života znamená zdedenú dispozíciu k degenerácii buniek. Ak je čiara života na svojom začiatku spojená  s čiarou hlavy a srdca, znamená to, že v rodine sa vyskytovali ochrnutia. Ak sa tento znak vyskytuje na pravej dlani je možne počítať s rušným koncom života – prípadne i vplyvom okolia. Taktiež to poukazuje na to, že u predkov  sa pravdepodobne  vyskytovala samovražda.

Čiara hlavy

Čiara hlavy, poukazuje na ochorenia, ktoré sa týkajú myslenia, ochorenia mozgu a zmyslových orgánov-  očí, uší, jazyka, nosu a hrdla. Čiara hlavy môže začínať spoločne s čiarou života, alebo oddelene. Čiara hlavy prebieha buď vodorovne naprieč dlaňou, alebo sa kloní k dolnému pahorku Mesiaca, alebo práve naopak sa dvíha k hornej časti pahorka Mesiaca, taktiež môže ísť k strednej časti pahorka Mesiaca. Tak ako u hlavy rozoznávame veľký a malý mozog, to isté platí aj pre čiaru hlavy. Ak je medzi prostredníkom a prstenníkom zvislá  bodkovaná čiara a keď si predstavíme jej predĺženie až ku  stredu koreňa dlane, je čiara hlavy rozdelená na dve časti: prvá časť je od palca až do prostriedku čiary hlavy a druhá od stredu až po koniec čiary hlavy. Prvá časť sa vzťahuje k podvedomiu a malému mozgu , druhá časť je viazaná k vedomiu a veľkému mozgu. V prípade rozvetvenia čiary pod prostredníkom pred bodom rozdelenia existuje genetická dispozícia k choromyseľnosti. Ak vetvenie začína pod prstenníkom, existuje sklon k melanchólii, hĺbavosti a chorobnej nerozhodnosti založenej na nutkavých predstavách. V prípade, že znak pre  choromyseľnosť je len na ľavej dlani choroba  nemusí manifestovať. Dlhá a rozvetvená čiara hlavy so štvorcovým zakončením signalizuje, že u predkov  z otcovej /pravá dlaň/, alebo z matkinej /ľavá dlaň/ sa vyskytla paralýza. Dve separátne čiary hlavy poukazujú na alkoholizmus u niektorého z predkov a taktiež upozorňujú na náladovosť človeka. Ak je čiara hlavy veľmi slabo viditeľná, znamená to, že je slabá aj schopnosť myslenia. Čiara hlavy, ktorá  oblúkovito smeruje k pahorku  Mesiaca signalizuje hĺbavosť, taktiež návaly krvi do hlavy, danosť k omdlievaniu. Ak je pahorok Mesiaca  silne vystupujúci a červený,  poukazuje to na zlé prekrvenie mozgu, ale v praxi zaznamenali zlé prekrvenie mozgu i u ľudí s úplne plochým pahorkom Mesiaca... Sklon k ťažkej melanchólii môže byť tiež dedičný, napríklad niektorý z predkov trpel utkvelými predstavami ako náboženským fanatizmom, paranojou a podobne. Na  mnohých miestach prerušená  čiara hlavy poukazuje na  časté straty vedomia. V prípade, že čiara hlavy a srdca sú prepojené, znamenajú sklon k astme. Čiara hlavy hlboko zasahujúca do pahorku Mesiaca a končiaca hviezdičkou, alebo drobným rozvetvením a to len v spodnej časti pahorku Mesiaca, poukazuje na dispozície k epilepsii.

Ostrovček na začiatku čiary hlavy pod prostredníkom hovorí o možnosti porúch sluchu, obyčajne sa jedná o nedobré dedičstvo. Veľký ostrovček na čiare hlavy pod prstenníkom poukazuje na silné bolesti hlavy – migrény. Obyčajne je to zdedené, niekto z predkov trpel na zvápenatenie ciev. Drobné a jemné čiarky v strede čiary hlavy poukazujú na dráždivosť nervov vyvolanú žalúdkom. Červeno-fialový bod na čiare hlavy v oblasti pod  a medzi prostredníkom a prstenníkom varuje pred poškodením zraku. Tmavý, skoro až čierny bod na čiare hlavy signalizuje preťaženie nervovej sústavy. Hlboké body na čiare hlavy varujú pred zranením hlavy. Krúžok,  alebo hviezdica na čiare hovorí, že následkom zranenia hlavy môže nastať trvalé poškodenie zraku. V prípade, že čiara hlavy začína na pahorku Venuše, poukazuje na malicherné prejavy nespokojnosti a nadmernú podráždenosť.

Čiara srdca

Priebeh čiary srdca je od okraja dlane pod malíčkom a môže končiť až pod ukazovákom. Čiara srdca sa vzťahuje k celému krvnému obehu a taktiež vyjadruje pocitovú oblasť človeka.. Ak je čiara srdca reťazovitá, alebo je na nej viacej malých vetvičiek poukazuje na srdečnú neurózu. V prípade, že na čiare srdca je množstvo drobných rozvetvení, alebo ľahkým reťazením a sú na nej aj samostatné ostrovčeky poukazuje na srdečnú neurózu zdedenú. Široká čiara srdca signalizuje hypertrofiu srdečného svalu, prípadne nedostatočnosť cievneho aparátu. Široká avšak bledá čiara srdca poukazuje na telesnú slabosť. Zlomy na čiare srdca znamenajú vrodenú organickú poruchu srdca. Veľkou vzácnosťou je, keď čiara srdca končí pod prstenníkom, taktiež poukazuje na vrodené poruchy srdca. Väčší počet  čiar kolmo pretínajúcich čiaru srdca znamená organické poruchy srdca, získané nadmernou záťažou organizmu. Krátka zvislá čiara pretínajúca v mieste prerušenia čiary srdca znamená nedostatočnú silu srdca, ako následok veľmi ťažkých pôrodov. Koniec čiary srdca pod prostredníkom, ukazovákom s drobným vetvením - štyri až päť čiarok, poukazuje na nedostatočnosť väzivových tkanív v spojení s panvou, čo môže znamenať ťažké pôrody.Koniec čiary srdca pod prostredníkom značí  sklon k infarktu.

Bodky na čiare srdca, ako by ihlou vytvorené znamenajú: pod prostredníkom – zubný kaz, pod prstenníkom bledé bodky – piesok, alebo kamene v ľadvinách, bledé bodky pod malíčkom – piesok, alebo kamene v močovom mechúre. Tmavé do žlta sfarbené body pod prstenníkom signalizujú piesok alebo kamene v žlčníku. Modrý bod na čiare srdca – sklon  k srdečným kŕčom. Červený bod alebo krúžok na čiare srdca poukazuje na srdečné ťažkosti, spôsobené jedmi. Ostrovček na konci čiary srdca hovorí, že niekto z predkov trpel tuberkulózou. U človeka, ktorý má takýto znak, znamená oslabenú silu pľúc /ľavá dlaň – ľavé pľúca, pravá dlaň – pravé pľúca/. Žltohnedá čiara srdca poukazuje na znečistený organizmus a poruchy pečene. Fialová čiara srdca, ktorá nie je spojená s čiarou hlavy ani života  vypovedá o rôznych ochrnutiach u predkov, ktoré sa však u človeka s týmito znakmi nemusí manifestovať. Znamená skôr poruchy krvného obehu a taktiež poruchy v podbrušku. Dlhá čiara srdca - od jedného kraja dlane po druhý znamená sklon k fóbii z veľkého priestranstva. Čiara srdca spojená s čiarou hlavy a života dokumentuje stretnutie troch  prúdov rozličných energii. Vzájomné pôsobenie energií môže vyvolať náhly a násilný koniec života, ale len vtedy, ak sa uvedená kombinácia nachádza na pravej ruke. Tento znak znovu potvrdzuje, že sa už samovražda vyskytovala u predkov.


Reč rúk - diagnóza zdravia podľa čiar na dlani
 

DIAGNÓZA ZDRAVIA PODĽA PRSTOV NA RUKE        


Palec

Palec je najdôležitejším prstom na ruke. Jeho prvý - nechtový článok je spojený s hlavou a mozgom. Prvý a druhý článok súvisia s chrbticou. Podľa toho, nakoľko možno palec ohnúť von, sa dá usúdiť aj prispôsobivosť danej osoby. Osoby s tuhým, nepohyblivým palcom sú málo prispôsobivé. Nemôžu sa ohnúť a ani to nechcú. Majú tzv. „tvrdú chrbticu“, čo je  určitý prejav tvrdohlavosti. Takíto ľudia sú však spoľahliví. Tretí vnútorný  článok palca hovorí o miere životnej sily a sily, ktorá človeka tlačí dopredu.
Človek s malým, slabým alebo mimoriadne ohybným palcom je viac ovplyvniteľný, ako človek s rovným a pevným palcom.

Ukazovák

Prvý, nechtový článok ukazováka na pravej ruka sa dáva do súvislosti s pečeňou, na ľavej ruke so slezinou a základný článok má spojitosť s pľúcami.

Prostredník

Prvý článok prostredníka súvisí so slepým črevom. Zhrubnutý kĺb medzi druhým a tretím článkom prostredníka znamená poruchu trávenia.

Prstenník

Prvý článok prstenníka je viazaný na ľadviny, druhý na srdce. 

Malíček

Vykrivenie prvého nechtového článku znamená u žien zníženie funkcie maternice, zhrubnutie  uzla medzi prvým a druhým článkom je znakom deformácie maternice. U mužov sa vykrivenie malička spája so slabosťou pohlavných orgánov.

- Olianna -
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Tama
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Asae
Linka:
 
Isabela
Linka: