Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Rozčuľujú nás ľudia, ktorí nás zrkadlia.

Niektorí ľudia nás dokážu svojim správaním a rozprávaním veľmi rýchlo rozčúliť a my ani poriadne nevieme prečo. V skutočnosti tento fenomén predstavuje obranný mechanizmus našej psychiky a funguje ako zrkadlo nás samých.

Prečo nás dokážu vytočiť?

Niektorí ľudia ako keby mali schopnosť vytáčať nás. Nedeje sa to s každým človekom, ale iba s určitými typmi ľudí, pretože s inými vychádzame dobre a nevieme sa takmer vôbec na nich nahnevať, máme s nimi trpezlivosť. U tých, čo nás ľahko rozčuľujú, stačí pár slov, ich vyjadrovanie, konanie, správanie a v nás to vyvolá priam búrku. Dôvodom týchto reakcií sme my sami. Cítime sa totiž premožení emóciami, ktoré máme sami v sebe nespracované. Je to tzv. obranný mechanizmus psychiky, pretože sa cítime ohrození, či v nebezpečenstve. Tieto emócie sú popreté časti nás samých, naša tieňová, či tmavá strana, ku ktorej sa neradi priznávame. A práve preto nás to vytáča na tých druhých.

rozčulovanie sa

Pár príkladov, kedy vidíme svoj tieň:

  • Ak je muž neverný manželke, zároveň ju obviňuje z podvádzania

  • Zlodej vidí v každom zlodeja

  • Agresívneho človeka vytáča agresívne správanie iných ľudí

  • Lenivý človek vidí v každom lenivca

  • Ten, kto zbohatol na iných, sa hnevá, že iný zbohatol na iných ešte viac

  • Nedôsledného človeka rozčuľuje nedôslednosť iných

To znamená, že nepríjemné a neprijateľné správanie v nás samých popierame a následne pripíšeme iným ľuďom naše vlastné osobnostné charakteristiky, ktoré nemáme v sebe radi a to aj bez toho, aby sme si to všimli. Odsudzujeme druhých za to, čo vidíme v sebe. Obviňujeme, zraňujeme, útočíme na iných za danú vlastnosť a nevedomky tak cez iných odsudzujeme samých seba. Vidíme len to, čím sme.

Druhí ľudia nám teda zrkadlia naspäť naše skryté emócie a pocity, ktoré nám dovoľujú ich rozpoznať a priznať sa k nim. Nemám radi istú vlastnosť, správanie, v sebe ju popierame, ale vidíme ju na druhom. Náš postoj k danej vlastnosti či správaniu určuje naše následné reakcie. Osobitne rozčuľujúce, problematické a neakceptovateľné je pre iných v druhom to, čo v nás samotných rezonuje ako problém.

Prečo nás zrkadlia?

Ak nechceme vlastný hnev, tak nachádzame opakovane iných, ktorí budú tento hnev „niesť“ za nás. Môžeme ich odsudzovať za ich hnev, ticho alebo otvorene. Môžeme tú druhú osobu ignorovať, môžem sa s ňou vadiť, dráždiť ju alebo len si ju tak vnútri v sebe hodnotiť. Stále ju však vnútri kvôli tomu odsudzujeme, posudzujeme a robíme to všetko kvôli vlastnému hnevu v sebe. Dôležité je uvedomenie si toho, že v sebe mám a vidím len vlastný svet, nie svet toho druhého. Ak ma niečo na druhom rozčuľuje, nie je to len o ňom, ale hlavne o mne.

Väčšina ľudí si často neuvedomuje svoje projekcie na iných a zastavia sa až keď už je príliš neskoro. Dôležitým krokom je  preskúmať negatívne vzťahy v našom živote. S kým nevychádzame, kto nás dráždi v práci, či v rodine,  kedy a kde začala podráždenosť... Často pomôže aj psychológ alebo terapeut. Ak raz identifikujeme, že projektujeme na iných vlastné nedostatky, budeme si toho vedomí a vyhneme sa v budúcnosti nevhodným interakciám. Ak si začneme uvedomovať, čo nás na iných dráždi, môžeme začať spoznávať samého seba, rozumieť si, meniť sa a čo je najdôležitejšie, žiť pokojne, bez stresov, konfliktov, akceptujúc seba aj iných, a teda zrelšie.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka: