Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Viete ako sa prejavuje emocionálna inteligencia?

Podobne ako IQ, aj emocionálna inteligencia má veľký vplyv na náš život. Schopnosť rozoznávať pocity a vedieť na ne reagovať, je veľmi dôležitá pre vyrovnaný život.

EQ  - emocionálna inteligencia je schopnosť vyjadriť svoje pocity a prebrať za ne zodpovednosť. Ľudia napríklad bežne používajú vety ako „ublížil si mi“ alebo „hneváš ma“, ktorými prenášajú vinu na ostatných. Človek s vysokým EQ si uvedomuje, že pocity patria jemu a vyjadruje sa:  „som nahnevaný, pretože...“. Byť emocionálne inteligentný taktiež znamená, že dokážeme identifikovať pocity iných ľudí a preukážeme im empatiu. Napriek tomu, že EQ nie je možné presne zmerať, emocionálne inteligentní ľudia majú tieto znaky:

emocionálna inteligencia

Dokážu čítať neverbálnu komunikáciu

Dokonca aj bez toho, aby  mali naštudovanú teóriu reči tela,  vedia vycítiť, akú majú ľudia okolo neho náladu a intuitívne dokážu vyčítať z výrazu tváre, alebo ich postoja ako sa cítia. 

Zaujímajú sa o pocity a myšlienky iných ľudí

Často sa pýtajú, na čo druhí myslia alebo ako sa cítia, zaujímajú sa o ich emócie v súvislosti so situáciami, v ktorých sa nachádzajú. Pozorne počúvajú ich odpovede a naozaj chcú pochopiť zmýšľanie a pocity druhých.

Sú emocionálne odolní

V živote sa dejú aj nepríjemné veci. Udržať si chladnú hlavu v stresových situáciách a dokázať sa vysporiadať so smútkom je znakom vysokého EQ. V ťažkých chvíľach sa dívate dopredu a viete, že ste dosť silní na to, aby ste vydržali.

Vedia, na čom musia zapracovať

Ľudia s nižším EQ si zvyknú myslieť, že všetko vedia a všetko dokážu. Keď sa niečo pokazí, zhadzujú vinu na všetko a všetkých okrem seba. Naopak, emocionálne inteligentní ľudia vedia, na ktorých oblastiach ich života potrebujú zapracovať. Vždy sa učia a vnútorne rastú.

Uvedomujú si vlastné pocity

Vedia, ako sa cítite. Dokážu svoje pocity pomenovať, nesnažia sa ich potláčať a ignorovať. Dokážu zistiť ich príčinu a sú schopní sa s nimi vysporiadať. Nachádzate vďaka nim riešenia vašich problémov a nechávate sa nimi viesť.

Vyhýbajú sa sebaobviňovaniu

Keď urobia chybu alebo sa niečo nedeje podľa ich predstáv, nedegradujú samých seba. Neobviňujú sa z vecí, ktoré  nemôžu ovplyvniť a nenahovárajú si, že sú neschopní. Zo zlyhaní dokážu vyťažiť čo najviac, vedia, ako ich vyriešiť a v čom sa zlepšiť.

Idú za úspechom

Majú svoje sny a premyslenú stratégiu, ako sa k nim dopracovať. Určujú si ciele a pracujú na nich bez ohľadu na to, ako dlho trvá ich dosiahnutie. Dokážu nájsť motiváciu a majú pevnú vôľu.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Branislav
Linka:
 
Kartář Matyáš
Linka: