Vybudujte si odolnosť | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Vybudujte si odolnosť

Vybudovať si odolnosť v dnešnom náročnom svete je veľmi dôležité, lebo nám pomáha prežiť aj v ťažkých životných situáciách. Problémy sú neoddeliteľnou súčasťou života a musíme im čeliť všetci. Preto je dôležité brať problémy ako výzvy a nie ako prehry.

Odolnosť je lepšia ako optimizmus

Optimizmus je pozitívny pohľad na život a na svet, ktorý by sme mohli tiež definovať ako schopnosť nikdy nestrácať nádej, ako sklon zameriavať sa najmä na tie dobré stránky situácie, či ako presvedčenie, že nakoniec všetko dobre dopadne. Medzi optimizmom a odolnosťou sú však niektoré rozdiely. Odolnosť sa často definuje ako schopnosť rýchlo sa vrátiť po prekonaní problémov do pôvodného dobrého stavu. Inými slovami, odolnosť je schopnosť pozbierať sa a pokračovať aj po tom, ako sme prekonali náročnú situáciu, avšak na rozdiel od optimizmu sa nezameriavame jednostranne len na pozitívne stránky situácie, ani nie sme zaslepení presvedčením, že nakoniec všetko dobre dopadne. Odolnosť je teda skôr o tom, že vidíme obe stránky situácie, aj tú dobrú, aj tú zlú. Keď sme odolní, tak si uvedomujeme možné problémy, ktoré vyplývajú z danej situácie a podnikneme potrebné kroky, aby sme tieto potenciálne problémy zvládli. A pri tom všetkom si po celý čas uchovávame nádej, na základe ktorej vykonávame všetky kroky a opatrenia.

Vybudujte si odolnosť

Neúspech nie je prehra

Za neúspech možno považovať len to, keď nie sme ochotní nič podniknúť, keď sa o nič nepokúšame, keď sa len tak povaľujeme a nariekame nad nespravodlivosťou života. Sto krát neuspieť znamená pre odolného človeka naučiť sa 100 lekcií, kedy tieto takzvané „neúspechy“ považuje za stupienky, ktoré ho nakoniec privedú k úspechu. Ak je naša myseľ nastavená tak, že malé, prechodné neúspechy považujeme za skutočnú prehru namiesto toho, aby ich chápali ako učebný materiál, z ktorého sa máme čo učiť a zmeniť svoj smer, tak je takmer isté, že sa nakoniec vzdáme a skutočne prehráme. Vzdáme sa nášho sna a možnej životnej dráhy.  Hoci nás malé zlyhania a prehry môžu silno zasiahnuť, je dobré si uvedomiť, že v skutočnosti sú len znakmi veľkého úspechu, lebo faktom je, že väčšina veľkých úspechov sa skladá z 80 % zlyhaní a nepodarkov, a z 20 % zamýšľaného výsledku.

Treba stavať na vnútorných kvalitách

Odolní ľudia stavajú na svojich vnútorných kvalitách a nie na vonkajších okolnostiach Nie je nič ľahšie, ako nechať sa ovplyvniť tým, čo sa deje vôkol nás a stratiť tak zo zreteľa väčší kontext. Odolní ľudia si to veľmi jasne uvedomujú. Preto aj rozvíjajú najmä svoje vnútorné kvality, ktoré majú moc zachrániť nás vždy, keď budeme zažívať ťažké časy.  Ak si v  rozhodujúcich či náročných chvíľach napíšeme, čo je pre nás najdôležitejšie, výsledkom býva dlhodobý rast a upevnenie pozitívneho myslenia a pohľadu na život. Najmä v ťažkých časoch nám to pomôže nestratiť so zreteľa celkový obraz a naše veľké ciele. To nám potom pomáha prekonávať momentálne, krátkodobé komplikácie a ísť ďalej za svojimi snami. Byť odolný znamená nestrácať zo zreteľa spôsob ako napredovať a opierať sa pri tom o to, v čom sme najlepší. Toto sa nám však nikdy nepodarí, ak dovolíme, aby nás ku dnu ťahali naše nedostatky. Odolnosť je vlastnosť, s ktorou sa nerodíme. Práve naopak, získavame ju v temných chvíľach a v ťažkých životných obdobiach.

Sprac: - Olianna -
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Wendy Axon
Linka:
 
Kiara
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Anika
Linka: