Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Vytvárane si osud vlastnou karmou ?

Každý má taký osud, aký si zaslúži a zmeniť ho môže iba zmenou svojho myslenia. Pretože sme si vedomí seba samých, môžeme konať podľa vlastnej vôle, ale nesieme za svoje činy zodpovednosť. V konečnom dôsledku platí kozmický zákon Karmy, teda príčiny a následku pre všetkých. Všetko, čo z nás vychádza, všetky naše činy, konanie aj myslenie, sa k nám opäť raz vráti ako bumerang.

Z toho vyplýva prísny príkaz:

Nikomu neubližovať myšlienkou, slovom ani skutkom.

Karmu ovplyvňujeme štvorakým spôsobom:

∙         myslením;

∙         slovami;

∙         vlastnými činmi a konaním;

∙         činmi, ktorých sa dopúšťa niekto iný z nášho popudu.

Stručne povedané: všetko, čo sme si kedy pomysleli, čo sme kedy povedali, urobili a spôsobili, je karma. Dokonca aj to, čo si práve teraz myslíme, čo hovoríme alebo robíme.

Po smrti zostáva fyzické telo na zemi a rozpadá sa. Päť prvkov sa rozpojí a každý sa navracia ku svojmu pôvodu. Ale človek zbavený hrubohmotného tela existuje ďalej v astrálnej rovine ako duch obalený jemnohmotnými telami: astrálnym, mentálnym a kauzálnym. V nich sú obsiahnuté city, poznatky, skúsenosti, spomienky. Stratili sme však schopnosť konať. Iba fyzické telo umožňuje človeku konať skutky dobré či zlé, po smrti nemôžeme nič. Po smrti nepotrebujeme ani majetok, ani tituly, ani spoločenskú pozíciu. To, do ktorej úrovne kozmu sa dostaneme, záleží len a len na našich činoch – na našej Karme.

karma

Sú tri druhy kariem:

Súhrnná karma – Tá,  ktorá sa nahromadila zo skorších životov. V jednom živote by sme neboli schopní uniesť dôsledky všetkých svojich činov. Preto sa nám vracajú po častiach a pôsobia v ďalších a ďalších zrodeniach.

Dozretá karma – je tá časť súhrnnej karmy, ktorá „dozrela“ k tomu, aby pôsobila v tomto živote.

Súčasná karma - je všetko, čo činíme v súčasnom živote.  To, čo činíme v súčasnosti, bude následne určovať našu budúcnosť.

Ak vložíme do pôdy jadierko z jablka, vyrastie z neho v súlade s prírodnými zákonmi jabloň. Nemôžeme od neho očakávať žiadne iné plody než jablká. Podobne je to so semenami našich činov , vyrastie len to, čo zodpovedá ich povahe, a žať budeme len to, čo sme zasiali.

Zákon karmy spočíva v návrate vĺn vyvolaných každým úkonom a činom k pôvodcovi onoho činu. Jedného dňa sa vráti späť v rovnakej kvalite a v kvantite, zmnožené premenami, ktoré nastali pri spätnom pohybe. Tak svojimi činmi zasievame „semená“ svojho budúceho osudu. A teda plody, ktorých sa nám dostáva, sú výsledkom našej minulosti. Ak zmýšľame a konáme negatívne, rozmnožujeme negatívne vplyvy na náš osud. Naopak, pozitívne myšlienky a skutky zvyšujú potenciál šťastia, ktoré je nám súdené.

Podobne ako si sedliak najskôr obrobí pole, z ktorého neskôr zožne úrodu, tak i my si „obrábame pole“ svojho budúceho osudu.  Uberá sa tam, kam ho nasmerovali naše predchádzajúce činy. Napriek tomu však máme možnosť jeho dráhu odkloniť , či prinajmenšom zmierniť vplyv osudu,  a to svojim súčasným konaním a správaním.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Anika
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Kiara
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Večernice
Linka: