Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Zvýšila sa úroveň vášho vedomia?

S pribúdajúcimi rokmi sa menia naše myšlienky, činy, aj pohľad na život a lásku. To, ako sa ľudia a ich vedomie v priebehu rokov menia, záleží hlavne od toho, aký život žijú, akými zdrojmi poznania sa obklopujú, aké majú životné ciele a hodnoty, ktoré preferujú. Dôležité je tiež odhaliť, aké máme poslanie vo svojom živote.

To veľmi pomáha pri hľadaní správnej cesty. Keď človek túto cestu odhalí, mnoho vecí sa začne okolo neho meniť. Začína byť menej podráždený, spokojnejší, akceptuje svoj život taký, aký je a lepšie rozumie súvislostiam, ktoré sa okolo neho dejú. Ak sa aj deje niečo nepríjemné, človek s vyššou úrovňou vedomia tuší, prečo sa to deje. Cesta duchovného prebúdzania a zvyšovania vedomia je dlhá, a preto si často ani nevšimneme, že už po nej kráčame. To, že kráčame po správnej ceste a teda aj zvyšujeme hladinu nášho vedomia zistíme podľa týchto znakov:    

úroveň vedomia

Užívame si čas strávený osamote

Začíname si  uvedomovať hodnotu času, ktorý patrí iba nám a našim myšlienkam. Vychutnávame si ticho. Vonkajšie stimuly, ktoré sú stále nástojčivejšie a hlasnejšie, nás často oberajú o schopnosť počúvať náš vnútorný hlas, preto si samotu vieme oceniť.  Duchovne prebudení ľudia dobre vedia, že práve v tichu môžu objavovať svoju vlastnú podstatu a robiť správne rozhodnutia.

Nebojíme sa plávať proti prúdu

Rozumieme tomu, že každý z nás je svojím spôsobom iný a to robí tento svet zaujímavým. Preto sa nebojíme ukázať, čím sme iní ako ostatní. Odmietame prispôsobovať sa spoločenským trendom a razíme si svoju vlastnú cestu. Neporovnávame sa, nesúperíme, ideme za svojím cieľom.

Neveríme všetkému, čo počujeme

Triedime informácie, ktoré sa k nám dostávajú. Zrazu jasne vidíme, koľko z nich je nesprávnych, či nepresných. Skôr, než sa rozhodneme, niečomu veriť, dôsledne všetko analyzujeme a robíme si vlastný prieskum.

Máme otvorenú myseľ

Máme svoje vlastné nápady, myšlienky a názory, ale vnímame aj názory iných. Sme otvorení aj iným  uhlom pohľadu a bez problémov si vypočujeme aj stanovisko druhých. Z protikladných názorov sa dokážeme poučiť a využiť ich na svoj rast. Uvedomujeme si, a pripúšťame, že naše  názory nie sú vždy správne. To je základný prejav otvorenej mysle.

Nie sme otrokom vlastného ega

Žijeme v časoch, keď si mnohí myslia, že na prvé miesto treba vždy postaviť seba a hľadať uznanie, obdiv a vlastnú hodnotu. Keď sa nám zvýši stav nášho vedomia, tak zistíme, že to všetko je klam. Oslobodení od očakávaní spoločnosti na vlastnej koži pocítime vyššiu pravdu vesmíru a pochopíme, akú úlohu zohrávame v jeho dokonalom pláne.

Nepociťujeme nenávisť a vieme ovládať hnev. 

Všetci vieme, že hnev nám často odoberá energiu a zhoršuje náladu. Tak, ako nás ovplyvňuje láska, tak nás ovplyvňuje aj nenávisť. Nenávisť je vlastne hnev. Hnev je emócia, za ktorou sa často skrýva bezmocnosť, strach, smútok, hanblivosť, sklamanie, žiarlivosť a ďalšie negatívne pocity. Ľudia cítia hnev a nenávisť často preto, lebo  neradi rozprávajú  o svojich pocitoch. Niekto sa radšej rozzúri, ako by mal priznať sebe aj iným, že ho niečo sklamalo, že žiarli alebo závidí. Ak dokážeme o svojich pocitoch otvorene rozprávať, hnev a nenávisť už nemá v našom živote miesto. 

Prestávame sa porovnávať s inými a nepociťujeme žiarlivosť

Každý človek má  sklon porovnávať sa s druhými. Niekedy sa porovnáva s tými, ktorí majú menej  a častejšie možno s tými, ktorí majú viac než my. Účinok je v každom prípade negatívny. Keď svoj život stále viac a viac napĺňame láskou a súcitom, prestávame sa starať o to, čo majú iní ľudia. Uvedomujeme si vlastné úspechy a neúspechy ako vzácne a nenahraditeľné. Automaticky začíname pociťovať oveľa viac radosti, a dokonca sa dokážeme úprimne tešiť aj z úspechov iných. To je stav, keď už vieme, že všetci ľudia si zaslúžia byť šťastní.

Nebojíme sa neúspechu, ani neistoty

Za správnych okolností môže byť práve neúspech jedným z kľúčových faktorov nášho rozvoja. Život nás skúša a zo všetkého pozitívneho i negatívneho musíme vyťažiť a využiť pre seba to najlepšie. Keď si začneme uvedomovať, že neúspech nám môže pomôcť k rastu a k novému poznaniu, tak sme na dobrej ceste rozvoja svojho vedomia. Keď človek dosiahne vyššiu úroveň svojho vedomia, aj neistota sa začína vytrácať z jeho mysle. Keď cítime lásku, odovzdanosť a nádej, väčšinou neistota už nemá v našom živote miesto.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Timea
Linka:
 
Wendy Axon
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Kiara
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka: