Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Other

Náš život je ovplyvnený číslami

To, čo nazývame osudom, sú len naše sklony, naše dispozície, ktoré sú nám dané ako prostriedky života. Ak na nich lipneme, stávajú sa našim osudom, pretože tieto sklony a vášne môžu spútať len mravne nízkeho človeka ... Avšak ak dokážeme zo všetkého, čím sme ovplyvnený, spraviť páku našej slobody, vyhrávame tento boj a s ním i celý život." Keď potrebujete zmeniť váš život a ste zvedaví čo vás čaká skúste si niečo prečítať o číslach.

Čo je Numerológia?

Pre niekoho je Numerológia iba nezmyselný výklad čísel, pre iných reálna možnosť ako sa dozvedieť viac o svojej budúcnosti. Ku ktorej z týchto možností sa prikloníte vy?

Numerológia je veľmi rozsiahla náuka o význame vibrácií jednotlivých čísel. Vibračná sila čísiel ovplyvňuje nielen charakter človeka, ale ovplyvňuje aj cestu a smer života. Kladný prístup k Numerologickým poznatkom pomôže pochopiť vlastné "ja". Táto veda nám poskytuje informácie o našich silných a slabých stránkach, o pozitívnych a negatívnych vibráciách nášho čísla, či už ide o číslo dňa alebo celého dátumu narodenia, číslo mena, priezviska a podobne. Upozorňuje nás aj na to, ako tieto sily najlepšie využiť na prospech a naopak, ako sa prípadne brániť nepriaznivým vplyvom.

Je to duchovný odbor, ktorý je známy už z dávnych dôb. Kto si teda myslí, že je to výmysel posledných desaťročí, ten sa mýli. Je to stará paveda, je to výklad,touto vedou sa zaoberali veštci a mudrci už v dávnych dobách. Vychádzali predovšetkým z oblohy. Skúmali ju a rovnako tak i mágiu a silu energie. Numerológia to všetko v sebe spája. Vychádza z presvedčenia, že čísla majú silnú moc, že všetko na našej planéte  má svoj význam a číselné opodstatnenie (v konečnom dôsledku, túto skutočnosť by vám potvrdili i fyzici a matematici, ktorí sami prehlasujú, že všetko naokolo nás je v svojej podstate matematika, všetko sa dá premeniť do „reči čísel“). Podobne k životu pristupuje i Numerológia, lenže tá sa díva hlbšie pod povrch.

Numerológia je vystavaná na fakte, že už pri narodení sú človeku do vienka dané isté osobné čísla a s nimi aj ich vibrácie. Tieto čísla a vibrácie ho potom sprevádzajú celý život. Táto vedná disciplína nám dokáže poodhaliťviac z nášho vnútra. Dokáže odkryť veci z nášho vnútra, o ktorých len tušíme, no nie sme si nimi úplne istý. Dokáže nám napovedať, ktoré skutky by sa v budúcnosti neblaho odrazili na našom živote a teda je potrebné sa im vyhnúť a naopak, ktoré konanie by bolo pre náš budúci život blahodarní. Všetko sa odráža už od spomínaného faktu, že nič nie je náhoda, ale že budúcnosť je daná.

Čísla v Numerológii sú spájané nie len s charakterom človeka, ale i s chorobami a neduhmi, ktoré so sebou prinášajú. V spojení Astrológiou a s veštením z tarotových kariet sa môžeme dozvedieť ako potlačiť to zlé, a naopak, kde a ako načerpať z čísel silu a pre život potrebnú energiu.  Numerológia za asistencie tarotových kariet nás dokáže nasmerovať na tú správnu životnú cestu.

Každé číslo so sebou totižto prináša isté pozitíva i negatíva, má vďaka svojim vibráciám istú moc. Jeho kulminácia, deficit či prevýšenie nad ostatnými číslami sa môžu výrazne odzrkadliť na našom živote. Numerológia dokáže tieto problémy definovať a pomôcť ich odstrániť. Nedíva sa len na súčasnosť, verí, že čísla dokážu odkryť nie len charakter a smerovanie človeka, ale i jeho budúce kroky. Je to skutočne tak? Na to si každý musí odpovedať sám. Značne to závisí od toho či ste náchylný veriť veciam takéhoto charakteru, alebo ste výhradne pragmatický človek.

Význam niektorých čísel

 • 1 – číslo jeden  predstavuje celistvosť(celok) a vibruje podľa Slnka.
 • 2 – predstavuje pár , ale i „prírodné antonymá“- deň a noc, muž a žena podobne a vibruje s Mesiacom
 • 3 – toto číslo symbolizuje všetko trojhranné- trojuholník, trojlístok, trojnožku podobne avibruje s Jupiterom. 
 • 4 – symbolizuje nie len štvorhranný predmet, ale i  telesnú orientáciu a svetové strany avibruje s planétou Urán. 
 • 5 – päťka je symbolom prstov na rukách a vibruje s Merkúrom. Reprezentuje komunikáciu, pohyb a všestrannosť. Je to číslo intelektu a písomného i ústneho prejavu.
 • 9 – deviatka je číslo čísiel a vibruje s planétou Mars. Reprezentuje agresívne činy, prenikanie, odvahu a konflikt. Je to číslo originality a iniciatívy, ale aj bezbrannosti a naivity.

Numero logicky význam čísel:

 • 1- začiatok, počatie, vývoj
 • 2- rozmnoženie, stúpanie
 • 3- viera, láska a nádej
 • 4- nehoda, smrť, rozklad (tu vidíme súvislosť s čínskym náboženstvom, viď nižšie)
 • 5- tvorivosť, kreativita
 • 6- spokojnosť, harmónia, vyrovnanosť
 • 7- svetlo (dokonalosť), nový začiatok, oddych
 • 8- dvojitý zápor ktorý sa neguje a v konečnom dôsledku vytvára klad
 • 9- veľký úspech, naplnenie snov
 • 10- šťastie, most nad všetkými prekážkami


Čísla a náboženstvo

Poviete si, číslo je len číslo a nemá hlbší význam. Skutočne? Veď i jednotlivé náboženstvá sú plné číselnej symboliky. Zoberme si napríklad kresťanstvo: 666-symbol diabla a zla, číslo 3- symbol svätej trojice a nesmieme zabudnúť ani na číslo 12- 12 apoštolov, 12 malých prorokov, 12 kmeňov Izraela a pod.  Rovnako tak  vyznávači Numerológie veria, že samotné čísla a ich poradie nie sú náhodné. To popredia predkladá predovšetkým čísla 3 a 4. Prečo? Numerológia označuje tieto čísla za základné, od ktorých sa potom odvíjajú čísla znamenajúce dokonalosť, a to číslo 7 (3+4) a spomínané číslo 12 (3x4).

Čísla a písmená

Čísla majú svoje osobité postavenie i z pohľadu ich prepojenia so slovami a s verbálnou komunikáciou vo všeobecnosti. V minulosti totižto boli, a v niektorých kultúrach ešte stále sú, chápané ako „kódy“ pre písmená. Tieto kultúry veria, že hranice medzi číslami a písmenami sú stierateľné. Napríklad, už starovekí Číňania, a rovnako tak i ďalšie východoázijské kultúry, odvodzovali význam číslic od podobnosti so slovami. Konkrétne, spomínané číslo 4 znie v čínštine podobne ako slovo smrť a preto je v ich kultúre považované za nešťastné číslo. Takéto odvodzovanie je prirodzené, keďže slovám veríme viac ako číslam. Zdajú sa nám v rámci výkladu našej budúcnosti prirodzenejšie. Je to logický fakt vychádzajúci so skutočnosti, že našim dorozumievacím prostriedkom sú v súčasnosti slová a  nie čísla (pokiaľ hovoríme o tradičnej a bežnej komunikácii).

Numerológia sa tiež rozdeľuje na  Karmalogiu. Čo je Kozmológia je to názov pre Karmickú Numerológiu, ktorá sa zaoberá vplyvom Karmickej rodovej záťaže a jej negatívnym dopadom na súčasný život každého z nás. Je to zákon akcie a reakcie, zákon príčiny a následku.  Pomocou podrobného skúmania Nemetrologických výpočtov  kombináciou čísel z nášho dátumu narodenia, dát našich rodičov a ďalších predkov rodovej línie, zistíme nadväzujúce podobenstvo odovzdávaných Karmickych úloh a dlhov v konkrétnych smeroch, zistím vhodný spôsob a obdobie riešenia týchto problémov aj našej súčasnej možnosti zvládnuť a spracovať tieto skúšky tak, aby nás už nezaťažovali a my sme sa mohli oslobodiť pozitívnou zmenou v našom živote.

Karmickú záťaž si prinesieme čiastočne zo svojho minulého života, čiastočne ju zdedíme po svojich rodičoch a keď nepoznáme súvislosti vesmírnych zákonov, tak si ďalšiu časť Karmickych záťaží vytvoríme vlastným postojom v priebehu súčasného života. Karma je vlastne dlh, bremeno negatívnych skutkov, nečestných presvedčení a zničujúcich predsudkov, ktoré sa musia niekedy urovnať, splatiť, prehodnotiť a pred ktorými  neutečieme, každý si musí ten svoj dlh splatiť sám. Potrebujeme pochopiť princíp dobra a toho sa vo svojom živote držať.
 

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Rena
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Timea
Linka: