Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Other

Povaha podľa poradia súrodencov

Narodili ste sa svojim rodičom ak prvé dieťa alebo ako posledné? To, akú povahu máte v dospelosti má svojim spôsobom na svedomí aj vaše poradie dieťaťa v rodine a samozrejme aj to, ako sa k vám súrodenci a rodičia správali.

Ak ste sa narodili ako prvorodený...

Výchova prvého dieťaťa je akýmsi experimentom, zmesou inštinktov, pokusov a omylov. Tí uvedomelejší rodičia sa snažia inšpirovať návodmi v rôznych knihách, ktoré si často aj odporujú, ale predsa tam len nájdu aké, také pravidlá ktoré potom prísne uplatňujú a snažia sa byť vo výchove čo najdokonalejší. To môže spôsobiť, že z dieťaťa sa stáva perfekcionista, ktorý sa snaží vždy svojim rodičom vyhovieť a potešiť ich. Prvorodené dieťa sa istý čas vyhrieva v pozornosti rodičov, čo vysvetľuje, prečo niekedy pôsobí ako malý dospelý. Prvorodený potomok je usilovný a chce byť vo všetkom, čo robí, najlepší. Vyniká v získavaní sŕdc ľudí. Prvorodené dieťa je obvykle opatrné a dáva prednosť spoločnosti dospelých alebo mladších detí pred rovesníkmi.

Povaha podľa poradia súrodencov

Ak ste sa narodili ako druhorodený...

Pri druhom dieťati sa už rodičia zvyčajne nesnažia o takú dokonalosť ako pri prvom vzhľadom na získané skúsenosti. K druhorodenému sú zvyčajne menej pozorní, lebo o ich záujem bojujú dve deti. Tiež sú menej vystrašení ak sa dieťaťu niečo stane. Výsledkom je to, že druhorodené dieťa je menej perfekcionistické a má radšej spoločnosť, lebo sa jej v porovnaní so starším súrodencom dostávalo menej pozornosti. Môže sa stať, že druhorodený potomok prvého napodobňuje alebo si vytvára opačné osobnostné črty, či postoje a orientuje sa iným smerom ako starší súrodenec. Má dobré pozorovacie schopnosti, je komunikatívny a bez problémov sa dokáže prispôsobiť akejkoľvek spoločnosti. Druhorodé dieťa sa často snaží nájsť oblasť, v ktorej by mohlo prekonať staršieho súrodenca. Je nútené o svoju pozíciu v rodine bojovať. Súťaživosť, občas až nezdravá, môže vyústiť do rebélie a ak sa stretne s neúspechom, vyvíja sa u neho pocit menejcennosti.

Ak ste sa narodili ako stredné dieťa...

Prostredné dieťa sa často cíti odstrčené a hľadá svoje postavenie. Jeho hierarchia medzi súrodencami ho privádza k tomu, že sa najlepšie cíti medzi rovesníkmi. Stredné dieťa by sa dalo charakterizovať ako mierne spurné, láskavé k ľuďom, priateľské, spoločenské a diplomatické. Prostredné dieťa bude vždy do istej miery odporovať a priečiť sa rozkazom. Nemá rado, keď mu niekto hovorí, čo má a čo nemá robiť. Má však veľmi silný cit pre spravodlivosť a dokáže robiť kompromisy. Aj preto sú stredné deti v spoločnosti najviac obľúbené.

Ak ste sa narodili ako najmladšie dieťa....

Najmladšie dieťa býva najviac slobodomyseľné, spokojné a rozmaznané vďaka tomu, že rodičia pri každom ďalšom potomkovi upúšťajú zo svojich výchovných požiadaviek a sú liberálnejší. Preto je najmladšie dieťa nekomplikované, veselé, sebecké a lenivé. Najmladšie dieťa urobí všetko pre to, aby získalo pozornosť. Ak treba, hodí sa o zem, spadne z bicykla alebo akože omdlie, len aby na seba strhlo pozornosť ostatných. 

Ak ste sa narodili ako jedináčik....

Jediné dieťa má v rodine jedinečné postavenie. Chýba mu konkurencia súrodenca, takže prirodzene si monopolizuje pozornosť aj prostriedky rodičov pre seba nielen na krátku dobu, ale navždy. Aj keď to vyzerá na prvý pohľad ako výhra, v skutočnosti majú jedináčikovia nielen výhody. Na ich pleciach ležia okrem podpory rodičov aj všetky ich očakávania a ambície, čo je veľmi zaťažujúce. Charakteristické črty jedináčika sú vyzretosť, perfekcionizmus, svedomitosť, usilovnosť, vodcovstvo, sebeckosť a bezohľadnosť. Jedináčik je výrazne orientovaný na výkon a na seba. Je svojim spôsobom výnimočný a má vyššie IQ ako jeho rovesníci. Má sofistikovaný zmysel pre humor, chápe sarkazmus a už ako dieťa dokáže v debatách reagovať veľmi zrelo. Jedináčik radšej prijíma ako dáva. Nedokáže sa deliť a zaujíma sa viac o seba ako o iných. Je individualista. 

Sprac: - Olianna - 

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
ZANINY
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Asae
Linka:
 
Isabela
Linka: