Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Reč symbolov

Reč symbolov 12 - Kríž

Kríž patrí medzi najznámejšie symboly na svete. Dnes je kríž všeobecne chápaný ako symbol kresťanstva, ale kríž má viac významov.

Symbolika vodorovnej línie

Ako už názov napovedá, znamená vodorovná línia hladinu vody, stabilitu, pokoj, vyrovnanie, čiže jinovú, ženskú potenciálnu energiu, ktorá sa nedere okato na obdiv. Je to nenápadný princíp tichej sily, horizont ktorý vidíme pred sebou, ale nemôžeme sa k nemu priblížiť, ani sa od neho nemôžeme vzdialiť. Z ezoterického hľadiska súvisí jinový, ženský princíp s vodou, s temnotou, čiernou farbou as Mesiacom. Každý, kto si vyskúšal nočnú meditáciu pri splne nad vodnou hladinou, s úžasom zistil, ako je upokojujúce a uvoľňujúce. Nie je nič kľudnejšieho a vyrovnanejšieho.

Symbolika zvislej línie

Zvislá, čiže vertikálna línia predstavuje gradient gravitačného poľa, po tejto línii sa pohybujú všetky hmotné častice, na ktoré pôsobí len gravitácia. Je to symbol slnečného lúča, dopadajúceho na zem, keď máme slnko priamo nad hlavou, symbol božstva. Vertikála predstavuje mužský, aktívny, jangový princíp, kinetickú energiu, výbušnú, dynamickú silu, princíp vzdoru, zákon akcie a reakcie, najzákladnejší zákon celého nášho vesmíru, z ktorého sa dajú odvodiť všetky ostatné známe fyzikálne zákony (napríklad aj známy Newtonov zákon zotrvačnosti a zákon sily)

Posvätné spojenie

Spojením zvislej a vodorovnej línie vznikne veľké písmeno T, ktoré zobrazuje základ pravého uhla a princíp stability (racionálny základ slobodomurárstva), kríž, na ktorý kedysi gnostici symbolicky maľovali hada. Prekrížením vertikály a horizontály, s tým, že horizontála je rozdelená napoly, vznikne kríž, symbol nielen spojenie, ale aj konfliktu božského a ľudského, aktívneho (jangového) a pasívneho (jinového), duchovného a hmotného. Je to obraz spojenia, bez ktorého by zrejme naša pozemská existencia nebola možná, ale občas z toho môže vykryštalizovať kríženie záujmov, alebo je s tým proste kríž, v zmysle utrpenia, či vzájomné nepochopenie.

Druhy krížov

Vedľa ezoterického hľadiska (krásny symbol kríža je napríklad na zadnej strane Crowleyho tarotu od maliarky a Egyptolóžky Frieda Harris) má dnes kríž význam hlavne ikonografický a heraldický.

Najjednoduchšie je kríž, ktorý má obe ramená rovnako dlhé, jedno je vertikálne a jedno horizontálne a pretínajú sa presne v polovici. Je to kríž grécky av podstate o ňom platí všetko, čo som doteraz o kríži povedala. Podľa zakončenia ramien môže byť grécky kríž označený ako kríž berličkový, jeruzalemský, ďatelinový, kotvicový, krížikový, ľaliový, maltézsky alebo pisánský.

Kríž, ktorý má zvislé rameno predĺžené smerom dole sa nazýva latinský a najčastejšie býva zobrazovaný ako kríž, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš, je to tiež symbol, ktorý ľudia najčastejšie nosili a nosia na krku. Keď je "hore nohami", hovorí sa mu svatopeterský (sv. Peter bol podľa legendy ukrižovali dolu hlavou).

Kríž v tvare veľkého T sa nazýva egyptský kríž alebo tiež kríž sv. Antonína. Ak je nad horizontálnou líniou egyptského kríža ešte slučka alebo kruh, nazýva sa ankch, čo je staroegyptský symbol života alebo rovno večného života, nech nie sme trochári.

Okrem toho poznáme tiež kríž lotrov, v tvare veľkého Y, ktorý bol zrejme špeciálne navrhnutý a vyrobený na trestanie lotrov a kríž ondrejské, v tvare veľkého X. Ondřej alebo Andreas znamená muž. Latinsky sa muž povie buď Andros alebo vírus.Andros (vir) symbolizuje aktivitu alebo kinetickú energiu, písmeno X je teda vyjadrením energie, v matematike má význam násobku a ako rímska číslovka znamená desať. V doprave znamená železničné priecestie. Malý grécky krížik znamená v matematike súčet, v typografii označuje malý latinský kríž dátum úmrtia. V štátnych vlajkách nachádzame celý rad rôznych krížov, grécky kríž je napríklad na vlajke Švajčiarska, ale zrejme najmalebnejšie je zostava Svatojiřského a svatoondřejského kríža na anglickej vlajke.

Dvojitý krížik v hudobných záznamoch znamená zdvihnutí o pol tónu a dvojitý krížik v tvare # nájdeme ako na klávesniciach telefónov, tak na klávesniciach počítačov (na anglickej klávesnici ho vytvoríme stlačením Shift a 3. Dvojitý krížik je dnes kapitola sama pre seba, pretože má veľa významov , znamená jednak mohutnosť ohraničené množiny, čiže prirodzené číslo, v topológii označuje pripojenie potrubia, v teórii uzlov súčet uzlov, v Spojených Štátoch sa tento symbol nazýva pound sign, značka libry, kým Unicode popisuje znak dvojitého krížika ako number sign, označenie čísla. Keď je tento krížik pred číslom, čítame ho ako "číslo", napríklad číslo dva, keď je za číslom, ide o vyjadrenie hmotnosti, napríklad dve libry (niečoho). Ako vidíte, nie je to s krížikom tak jednoduché, ako sa to možno na začiatku nášho rozprávania zdalo. Takže to môžeme buď celé vyškrtnúť (označiť znamením kríža), alebo sa budeme ďalej plahočiť krížom krážom po rôznych informačných zdrojoch a hľadať, čo ktorý krížik dnes môže znamenať.

reč symbolov 11 hviezda

reč symbolov 10 štvorec

reč symbolov 9 špirála

reč symbolov 8 trojuholník

reč symbolov 7 kruh

reč symbolov 6 démoni a ich symboly

reč symbolov 5 analógia a synchronicita

reč symbolov 4 astrológia

reč symbolov 3

reč symbolov 2

reč symbolov 1

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Dagmarka
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Kiara
Linka: