Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Reč symbolov

Reč symbolov 7 - Kruh

Kruh patrí k najzákladnejším symbolom, ktorý v ľudskej mysli existuje.

Predstavte si bod, ktorý je podľa matematikov tak malý, že v celom vesmíre nenájdete nič menšieho - aký tvar vo vašej mysli ten bod má? Je to mrňavý štvorček, trojuholník alebo koliesko? Tvar bodu nie je v matematike definovaný, ale väčšina ľudí si ho automaticky predstaví ako malé koliesko. Inými slovami, ak sa nejaký tvar pri vyslovení slova "bod" priamo ponúka, je to práve kruh. Kruh má tú vlastnosť, že jeho pomer obvodu ku ploche je z geometrických tvarov najnižšie, preto sa tiež často používa aj tlačiarenské technike ako základný "bod".

Všetko, čo je maličke, sa v ľudskej mysli zaobľuje - väčšina príslušníkov našej "atómovej" kultúry si predstavuje atómy ako malé guličky, málokto si ich predstavuje ako beztvaré zhluky čohosi neuchopiteľného, balancujíceho medzi hmotou a energiou.

Ak by sme chceli nájsť niečo symbolicky úplne najjednoduchšieho, potom je to NIČ, nula, úplne prázdna množina. A prapôvodné znamenie prázdnoty je opäť kruh, do ktorého je prázdnota uzavretá, čiže nula. Nula ako matematická celebrita pricestovala do Európy v stredoveku. Je zaujímavé, že od tej doby sa nuly ľahko stávajú celebritami ...

Kruh s bodkou uprostred sa stal astrologickým symbolom Slnka a kruh, rozdelený na štvrtiny a osminy sa stal znakom času, náhody a Šťasteny, teda znamením osudu (čo tiež súviselo s obrazom loukoťového kola u cigánskeho vozidla) a kruh, rozdelený na dvanásť častí sa stal základom zverokruhu. Astrologické symboly Venuše, Marsu a Merkúra tiež obsahujú kruh.

Kruh nemá začiatok ani koniec. Had, ktorý je stočený do kruhu a zakusuje sa do svojho chvosta sa nazýva Uroboros a je znamením večnosti alebo večného kolobehu. Akonáhle si ľudia všimli, že sa v cykle 365 dní periodicky opakujú ročné obdobie, začali kruh deliť na 360 častí, stupňov. Rok mal 360 dní a s tými piatimi alebo šiestimi dňami navyše si nikto nerobil starosti, tie sa jednoducho preslávili ... Je to jedna z osobitných náhod, ktorá sa zapísala do matematiky, číslo 360 je deliteľné dvomi, tromi, štyrmi, piatimi, šiestimi, ôsmimi, deviatimi, desiatimich, je to takmer ideálne pre delenie času a plánovanie budúcnosti.

O niektorých národoch sa hovorí, že nepoznali koleso, teda ani kruh. Bolo by ale dosť podivné, ak by celý národ nebol prudko dementné, keby si nevšimli tvare slnka alebo mesiaca v splne alebo keby nikdy nepozorovali kolesá na vode.

Kruh často znamenal Slnka, boha a tiež srdce. V prastarej mexickej kultúre bolo slnko celkom správne považované za zdroj všetkej životnej sily na zemi.Domnievali sa ale, že slnko tiež potrebuje neustále dodávať energiu a pretože za najdôležitejší energetický orgán považovali u živočíchov srdca, bola zvieracie i ľudské srdcia prinášanie slnku ako obeť. Vojny, ktoré Mexičania stále dokola viedli so susednými kmene, slúžili k neustálemu prísunu ľudských obetí. Je to jeden z drastických príkladov toho, ako nedokonalé pochopenie základnej archetypálny symboliky môže viesť k nedozerným stratám na ľudských životoch.

S nástupom poľnohospodárstva začali ľudia uctievať slnečné bohmi. Je celkom jedno, či to bol Amon-Re, egyptský boh tvorivé sily a plodnosti, Hór, symbol dokonalého spojenia mužskej a ženskej sily alebo grécky boh krásy, umenia a svetla Apolón, či kresťanský Ježiš Kristus. Všetko sú to slnečné bohovia a ich prapôvodným symbolom bol kruh.

Pri magických rituáloch plní kruh dôležitú funkciu pri ochrane kúzelníka. Kruh sa dá nakresliť prstom do piesku, svätenou kriedou na zem alebo sa dá vysypať pomocou magických usušených bylín. Tiež ho stačí pomocou rituálne dýky athamé vykroužit do vzduchu nad hlavou. Od tej chvíle je mág, či kúzelník chránený pred negatívnymi silami po celú dobu svojho čarovanie alebo rituálu.

Kruh, podobne ako guľa je symbolom vesmíru a človek sediaci v kruhu zobrazuje mikrokozmos v makrokozmu. Preto je vhodné v kruhu meditovať. Pre meditáciu môžeme kruh vytvoriť pomocou vonného oleja.

Ležatá osmička má podobný význam ako kruh. Symbolizuje večnosť, nekonečno a večné obnovovanie prírody a života. Súvisí s hadej alebo tiež dračie silou, Kundalini, ktorá je súčasne silou sexuálne aj životné. Prebúdzaním svoje životné alebo sexuálnej sily, je celkom jedno, ako ju nazveme, môžeme rozvíjať svoje duševné a magické schopnosti.

  reč symbolov 6 démoni a ich symboly
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Kiara
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Pepik
Linka: